Treoir do chur i láthair

This entry on preparing for an academic presentation has been written by Dr. Helena Ní Ghearáin.

I measc na gcritéar a chuirtear san áireamh nuair a bhíonn cur i láthair á mheas tá:

  1. caighdeán an taighde a rinneadh: m.sh. an ndearna an mac léinn an taighde cuí, ar úsáid an mac léinn na foinsí a moladh dó/di, ar úsáid an mac léinn foinsí maithe iontaofa, srl.
  2. an plé/an anailís: ní leor fíricí/torthaí a chur i láthair, caithfear iarracht a dhéanamh iad a thuiscint agus a phlé…

Nathanna úsáideacha: B’fhéidir go léiríonn sé seo go … / D’fhéadfadh sé go… (it could be that…) / Bíodh is go ndeir X … ní aontaíonn Y … / Tá an toradh seo suntasach (noteworthy/of interest) mar …

  1. cur i láthair an eolais: an bhfuil struchtúr soiléir ciallmhar leis an gcur i láthair, an bhfuil sé éasca é a leanúint…

Mínigh mar atá an chaint leagtha amach agat ag an tús, le linn an réamhrá b’fhéidir.

  1. caigheán na Gaeilge: le linn na cainte agus ar an Powerpoint – an bhfuil an Ghaeilge cruinn ó thaobh na gramadaí de, litrithe i gceart, soiléir, srl.
  2. Cleachtadh a dhéanann máistreacht – tapaigh an deis do chur i láthair a chleachtadh os comhair duine eile

 

Is maith ann a leithéid de threoir gan amhras, ach nár mhór an chabhair é léargas a fháil ar cad go díreach a ritheann leis an léachtóir agus é/í ag éisteacht le cur i láthair sa seomra ranga???

Féach thíos ar na nótaí a bhreac léachtóir agus í ag éisteacht le cur i láthair faoi chúrsaí reachtaíochta teanga in Éirinn a rinne grúpa mac léinn i 2014. Mar eolas, fuair gach duine de na mic léinn grád A1 nó grád A2 … seans mar sin go bhfuil ábhar foghlama duitse ann!

An Powerpoint:

-cruinn den chuid is mó ach botúin anseo is ansiúd m.sh. ‘faoi feachtas’

-baineann úsáid chiallmhar as na sleamhnáin chun 1. cabhrú leis an lucht féachana an cur i láthair a leanúint agus 2. cabhrú leo féin cuimhneamh ar na rudaí atá le rá acu

An taighde

-déanann tagairtí mar is cuí, m.sh. ‘Tugann Walsh (2007) an sainmhíniú seo a leanas ar….’

-léigh na foinsí a moladh, m.sh. alt sa leabhar Sochtheangeolaíocht na Gaeilge, alt in irisleabhar Béarla faoin reachtaíocht teanga in Éirinn, tuarascáil an Choimisinéara Teanga, srl.

-agus rinne taighde dá gcuid féin – chuir siad agallamh ar dhaoine a raibh baint acu leis an Scéim Teanga agus bhailigh eolas suimiúil

Plé/anailís:

-déanann coimriú ar phointí – ní chuireann siad aon am amú ag dul trí gach aon rud a fuair siad – ábalta díriú ar na ceisteanna is tábhachtaí – an-chumasach!

-tugann a dtuairimí féin de bhreis ar thuairimí ón litríocht atá léite acu – is léir go bhfuil an-tuiscint acu anois ar an ábhar mar sin tuairimí suimiúla acu (agus is léir go bhfuil an-suim acu san ábhar)

-ní aontaíonn siad (go pointe) le tuairim saineolaí amháin agus cúis mhaith acu

-moltaí acu ag an deireadh agus na moltaí bunaithe ar a gcuid taighde

Cur i láthair an eolais:

-féinmhuiníneach ag caint – is léir go bhfuil an chaint agus an Powerpoint cleachta ag gach duine acu – iontach!!

-mar sin tá siad in ann cloí leis an teorainn ama – iontach arís!!!

-cuireann an chéad chainteoir an dara cainteoir i láthair, srl. – proifisiúnta

-soiléir m.sh. ‘Cad a léiríonn na torthaí seo?’

-pléann siad na torthaí óna bhfiosrúchán san ollscoil ar dtús, ansin pléann siad an méid a deirtear sa litríocht – seans go mbeadh sé níos ciallmhaire tosú leis an litríocht – fáil amach cad iad na laigí sna scéimeanna teanga dar leis na saineolaithe agus ansin díriú ar Ollscoil Luimnigh.

Caighdeán na Gaeilge

-foclóir cuí, m.sh. ‘foinsí tánaisteacha’, ‘spreagadh éilimh’

-botúin fhoghraíochta, m.sh. an ch leathan in easnamh san fhocal ‘cuspóirí’, ‘reachtúil’ ráite mar ‘ráchtúil’, fuaimniú mícheart ‘Eoraip’

-is léir an-iarracht leis an gcruinneas le linn an chur i láthair, m.h. séimhiú mar is ceart ar an aidiacht i ndiaidh ainmfhocail atá baininscneach ‘foireann dhátheangach’ , an Tuiseal Ginideach i gceart ‘timpeall an champais’

-ach botúin mar seo sa chaint: ‘ár mheasúnú’, ‘cúpla foinsí’, srl. agus an aidiacht san uimhir mhícheart uaireanta, m.sh. ‘seirbhísí dátheangach’ in áit ‘seirbhísí dátheangacha’

Le moladh go mór:

-déanann tagairt do shrianta an chur i láthair ‘ní féidir linn mionanailís a dhéanamh ar X inniu…’

-fócas soiléir agus ceist taighde shuimiúil

-míníonn go soiléir an cur chuige a lean siad agus cén fáth

 

 

 

Advertisements

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s